Beskrivning:

Okonventionellt sätt att betrakta arkitektonisk form

Bildgalleri:

OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER
Fasadsystem WIŚNIOWSKI® gör det möjligt att fullständigt glasa in husfasader. Vi tillverkar de mest okonventionella skyddsväggar med flera plan, tak, takfönster, och andra tre-dimensionella konstruktioner. Olika varianter av inglasningar med säkerhetsglas i alla möjliga, tillgängliga typer ger oräkneliga möjligheter av uppställningar med bibehållna alla säkerhetstandarder som krävs.

KRAVANPASSNING
Vi anpassar fasader och ljusinsläpp till inversterares och designers individuella krav. Teknisk avdelning kommer att ge lämpligt stöd från planeringstadium, hållbarhetskalkyler, val av form och färg till projektets verkställande. Våra produkter uppfyller alla rigorösa europeiska standarder och kan användas i offentliga och industriella anläggningar, idrottsanläggningar och bostadshus

LJUSKOMFORT
Fasadkonstruktioner WIŚNIOWSKI® gör det möjligt att använda ljuset till fullo och nujta av det enligt våra behag. Fasader och ljusinsläpp WIŚNIOWSKI® har bästa parametrar beträffande täthet, ljud- och värmeisolering samt hög hållfastighet som gör det möjligt att använda de för monumentala byggnader.

BRANDSKYDD
Vi erbjuder produkter som uppfyller krav enligt byggföreskrifter gällande för brandskydd. För att följa kraven använder vi profilsystem med lämpligt brandmotstånd och obrännbar ifyllnad. Vi tillverkar fasader och ljusinsläpp i brandskyddsklass som begränsar temperatur och brandspridning under 15, 30 respektive 60 minuter

Aluminiumfasader:

System Aluprof MB-SR50

System Aluprof MB-SR50 PL

System Aluprof MB-SR50 A

Tekniska data:

System Aluprof MB-SG50

System Aluprof MB-SR50 EFEKT

System Aluprof MB-SR50 EI

Tekniska data:

Användning: Stålfasader är avsedda för kontorsbyggnader, offentliga byggnader, affärs- och serviceanläggningar, utställningslokaler, hotell, bostadshus, idrotts- och sportanläggningar, fabriker.

Stålfasader:

System Jansen VISS TV

System Jansen VISS TVS

System Jansen VISS FIRE

Tekniska data:

Användning: Stålfasader är avsedda för kontorsbyggnader, offentliga byggnader, affärs- och serviceanläggningar, utställningslokaler, hotell, bostadshus, idrotts- och sportanläggningar, fabriker.

Takfönster, luckor, jalusier:

Takfönster och glasade luckor

Röluckor

Fasadjalusier