Heltäckande system för fastighetsstängsel WISNIOWSKI innebär funktionalitet, säkerhet och estetik

Varför är det värt att välja heltäckande stängselsystem?

Beteckning „Stängselsystem” betyder portar, grindar, segment samt monteringsdetaljer alltså alla nödvändiga delar för att hänga in område. Beställer du ett helt system då vinner du enhetligt utseende för hela stängslet. Du kan vara säker på att monteringen blir enkel. Dessutom kan du beställa hela stängslet från samma ställe, du slipper förspilla din tid och energi på att leta. WISNIOWSKI erbjuder kompletta stängselsystem som finns tillgängliga hos våra återförsäljare i landet och utomlands.

Varför ce-märke på grinden garanterar säkerhet?

CE-märket innebär att en grind uppfyller europeisk standard EN 13241-1. Standarden ställer höga krav på alla porttillverkare gällande säkerhet för människor och gods. Lösningar som tillämpas i  WISNIOWSKIs grindar som överlastströmbrytare, krocklist, signallampa, fotoceller, säkerhetslister garanterar portens säkra arbete.

Hur ska stängslet planeras?

Olika utförandevarianter:

Segment, systemstolpar,grind och gågrind tillverkade av stål.

Segment,grind och gågrind tillverkade av stål monteras på murade stolpar.

Segment och systemstolpar monterade på murad sockel.

Val av segmentbredd längst samma strecka:

Sidan består av segment med samma bred som är „måttilverkade”.

Sidan består av segment med olicka bred som är „måttilverkade”.

Lösningar för lutande mark:

Segment bildar en trappa.

Vinklade segment.

Infartsgrind:

Skjutgrind utgör en universallösning för infarten. Bladet tar ingen plats i grindöppningen, det skjuts på stängslets utsida, samt tar inte i marken. Det finns möjlighet att öppna grinden i två riktningar V och H.

Tvåbladig grind går att montera överallt där finns tillräckligt med plats för att fritt slå upp bladen.

Grinden bör garantera obehindrad ingång in till fastigheten. Den kan öppnas i valfri riktning.

Brevlåda bör vara placerad i närheten till grinden. Monterad på ett segment smälter in med hela stängslet.

Soptunnornas placering kan enkelt lösas genom att bygga en altan, mur eller inhänge med ytterligare grindar och segment.

Om på den planerade sträckan för stängslet finns träd, buskar, stolpar, elskåp osv då måste de kringgås på ett passande sätt.

Om på den planerade sträckan för stängslet finns träd, buskar, stolpar, elskåp osv då måste de kringgås på ett passande sätt.

ROSTSKYDD:

SOM HÅLLER I FLERA ÅR

Alla delar som ingår i fastighetsstängsel WISNIOWSKI behandlas på det bästa sättet för att skydda mot rost som förzinkning och pulverlackering. Zinklager fås genom att doppa först kemiskt rengjord konstruktion i flytande zinkbad, det skyddar  WISNIOWSKI stängsln mot rostangrepp under flera år.

EFFEKTIVT SKYDD

Varmförzinkning är en effektiv och ekonomisk teknik både i tillverkningsprocessen och under användningen. Varmförzinkade WISNIOWSKIs stängsel  kräver ingen extra ytbehandling under flera år. Under användningsperioden finns det inget behov av att ytterligare rostskydda  delarna med dyra rostskyddsmedel som det är i fallet med andra, traditionella stängsel. Förzinkadt stål kan återvinnas och skräpar inte ner eller belastar miljön.

SYSTEM DUPLEX – DUBBELT SKYDD

Kombination av egenskaper som varmförzinkning och pulverlackering har i DUPLEX system en förlängd användningstid för WISNIOWSKIs stängsel. Hela tiden, oberoende på väder, kan vi vara säkra att fastighetsstängsel WISNIOWSKI kommer att se snyggt ut. Användning av RAL-färgpalett ger möjlighet att välja rätt färg på skyddslager av polyester.

BEPRÖVADE UNDER ALLA FÖRHÅLLANDE

WISNIOWSKIS förzinkningsprocess motsvarar europeisk standard SS-EN ISO 1461 som garanterar rätt kvalitet på förzinkade produkter. Zinklager är motståndskraftig mot så väl höga som låga temperaturer samt UV-strålning och tack vare sådana egenskaper garanterar mest gynsammt rostskydd för stålytor.