SKJUTGRINDAR MED KONSOLBALK

Beprövad teknik och enkel montering

stängsel

SKJUTGRINDAR PÅ HJUL

Grindar på hjul är en speciell skjutportslösning med en design som gör det möjligt att förkorta bladets baksida.

stängsel

SLAGGRINDAR OCH GÅGRINDAR

Är ett lösningssystem skapat både för privatpersoner och företag

stängsel

HOPVIKBAR INDUSTRIGRIND

De hopvikbara grindarna V-KING och TRAFFIC är en perfekt lösning för platser där öppningshastigheten är avgörande. Grinden kombinerar fördelarna hos dubbelbladiga grindar och portar, och ger kontroll över tillträde och trafi kfl öde.

stängsel

VEGA-PANELSTAKET

Modernt och hållbart skydd för område

staket

INDUSTRIELLA SEGMENT

staket