Välkommen till en värld av WIŚNIOWSKI-STÄNGSEL

När du väljer ett industriellt stängsel från WIŚNIOWSKI, får du en produkt som har utformats och tillverkats med hjälp av modern teknik, baserat pa våra designers, byggnadsingenjörers och specialisters expertis och mångåriga erfarenhet. Vi tillverkar våra produkter utifran en passion för system av genomtänkta lösningar, och vår noggrannhet vid tillverkningen garanterar den högsta kvaliten. Alla komponenter kontrolleras, testas, säkerhetscertifieras och levereras med 5 års garanti för korrosionsskydd.

SÄKERHET

För den inhägnade fastigheten handlar inte bara om tryggheten att den yttersta gränsen av området är skyddat. WIŚNIOWSKIs industriella stängsel garanterar fullständigt säker användning. Alla grindar som är försedda med styrenheter ger hög säkerhet tack vare skydd som fotoceller, säkerhetslister, signallampor och varningslampor. Alla våra grindar har en CE-märkning enligt de europeiska standarden SS-EN 13241-1.

DRIFTSÄKERHET

Är den viktigaste egenskapen hos rörliga delar när driften maste vara snabb och effektiv. Med WIŚNIOWSKI-stängsel kan du vara säker på att produkten presterar i allt som den är avsedd att göra. Stängslet består av en skyddande inhägnad som avgränsar området, och de automatiska grindarna utgör en aktiv barriär som fungerar utifrån användarens behov.

EFFEKTIVT SKYDDS BEHANDLINGAR MOT KORROSION

Förzinkning är en ekonomiskt effektivt teknik både under tillverkningsskedet och vid långvarig användning. Förzinkade industriella stängsel från WIŚNIOWSKI kräver ingen ytbehandling på många år. När dessa delar används behöver de, till skillnad fran traditionella stängsel, inte behandlas med dyra produkter och avancerade renoveringsmetoder. Beroende på typen av stängsel används två förzinkningsmetoder: varmförzinkning eller förzinkning på elektrolytisk väg, som ger ett fantastiskt underlag för pulverlackering. Förzinkat stål återvinns och utgör inte en belastning på miljön.

STORT UTBUD AV FÄRGER

Utbudet av RAL-färger är ett urval av över 200 traditionella färger som finns tillgängliga för WIŚNIOWSKI-stängsel. Färgskiktet appliceras i automatiska, moderna pulverlackeringsverkstäder specifikt avsedda för stängsel. Den speciella förbehandlingen av underlaget och en stabil metod för termisk fastsättning av färgen ger en enastående yta. Men framför allt ger pulverlackeringstekniken ett högkvalitativt korrosionsskydd med stöd av var 5-ariga garanti för WIŚNIOWSKI-stängsel som målats med hjälp av DUPLEX-tekniken.