3D-GALLERPANELER

Gallerpaneler är en universallösning som kan användas både inom industri och i bostadsområden. Gallerpanelerna kan användas för inhägnad av bostäder, parker, trädgårdar, offentliga byggnader, lekplatser samt fabriker och förvarings-/lagerområden.

MODERN OCH TILLFÖRLITLIG INHÄGNAD AV EGENDOM

VEGA B-panelerna tillhör 3D-panelgruppen. Produkterna i den här gruppen har en speciell prägling. Präglingen gör panelerna ännu starkare. Antalet präglingselement varierar beroende på panelhöjden.

3D-gallerpaneler

BEPRÖVAD TEKNIK

VEGA B-panelen består av sammansvetsad ståltråd som sedan varmförzinkas eller förzinkas på elektrolytisk väg och pulverlackeras. De paneler som tillverkas med denna specialteknik är stabila och korrosionsbeständiga.

KORROSIONSBESTÄNDIGA

Gallerpaneler genomgår rigorösa tester av korrosionsbeständighet i vårt laboratorium. Vi kan därför erbjuda produkter av högsta kvalitet.

UNIVERSAL INSTALLATION

VEGA B-paneler kan monteras på sex olika typer av stolpar med åtta olika typer av fixeringstillbehör från WIŚNIOWSKI.

SYSTEMBASERAD LÖSNING

VEGA B-gallerpanelen utgör en väsentlig del av stängslet. Den kan monteras med skjutport PI 95, PI 130, PI 200 samt BASTION- och MODEST-grind eller port med dubbla blad.

TEKNISKA DATA

VEGA B-panelerna består av enkla punktsvetsade stålstänger. Det sitter förlängda stänger om 30 [mm] längst ned och högst upp på VEGA B-panelernas ändar.

Tillgängliga höjder

tillgängliga höjder

Installationssystem

VEGA B-paneler kan monteras på stolpar med åtta olika typer av fixeringstillbehör från WIŚNIOWSKI. Panelerna kan monteras på plana eller lutande underlag, direkt över marken eller på en betongplatta. Stolparna kan monteras direkt i marken eller på ett betongfundament med bottenplattor.

Systemtillgänglighet för enskilda paneltyper

3d-beta

BETA-systemet
Stolpe som omfattar 60x40x1,5 [mm], stolphöjd h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Stolpen monteras enkelt i hålen med hjälp av medföljande plasthattar.

3d-beta-safe

BETA Safe-systemet
Stolpe med förzinkad profil
En patentskyddad lösning från WIŚNIOWSKI. Den här stolpprofilen ger maximal säkerhet (muttern är dold i stolpens inskärning). Stolpen monteras enkelt i hålen med hjälp av medföljande plasthattar.

3d-beta48

BETA 48-systemet
Rund stolpe. Stolpdiameter 48,3 [mm].
Stolpen monteras enkelt i hålen med hjälp av medföljande plasthatt.

3d-gamma

GAMMA-systemet
Stolpe med förzinkad profil och polyesterfärgsskikt.
En patentskyddad lösning från WIŚNIOWSKI. Stolpen monteras enkelt i hålen med hjälp av medföljande plasthattar.

3d-omega

OMEGA-systemet
Stolpe som omfattar 60x40x1,5 [mm], stolphöjd h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Den här stolpen har plasthattar.

3d-omega-d1

OMEGA D1-systemet
Stolpe som omfattar 60x40x1,5 [mm], stolphöjd h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Den här stolpen har plasthattar.

3d-omega-d2

OMEGA D2-systemet
Stolpe som omfattar 60x40x1,5 [mm], stolphöjd h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Den här stolpen har plasthattar.

3d-omega48

OMEGA 48-systemet
Rund stolpe. Stolpdiameter 48,3 [mm].
Den här stolpen har plasthattar

BYGG ETT OMFATTANDE SYSTEM FÖR INDUSTRIELL INHÄGNAD

WIŚNIOWSKI-stängselsystemet utgör ett omfattande skydd av din egendom. Bostads- och industrisortimentet inkluderar moderna profil- och panelstängsel i stål. Våra tillförlitliga, högkvalitativa och slitstarka stängsel ser även bra ut. Skydda egendomen med hjälp av WIŚNIOWSKI:s breda produktsortiment. Enkelt, säkert och snyggt. Välj de produkter som passar dina behov och bygg ditt eget stängsel.

system-vegaB

SYSTEMSTÄNGSEL med MODEST-grind och -gågrind
fyllt med VEGA B-gallerpanel

system-vegaBL

SYSTEMSTÄNGSEL med PI 130-skjutgrind
fyllt med VEGA B-gallerpanel och VEGA B Light-paneler

system-vegaBL80x200

SYSTEMSTÄNGSEL med MODEST-grind och -gågrind
fyllt med VEGA B-gallerpanel och VEGA B Light-paneler (80 x 200)

system-vegaBLII

SYSTEMSTÄNGSEL med PI 95-skjutgrind
fyllt med VEGA B-gallerpanel och VEGA B Light II-paneler

FÄRGER

Gallerpanelerna svetsas samman med ståltråd. Panelerna tillverkas i enlighet med standarden PN-SS-EN 10223-7:2013-05. Gallerpanelerna skyddas mot korrosion genom varmförzinkning (i enlighet med SS-EN ISO 1461:2000) eller på elektrolytisk väg (i enlighet med PN SS-EN ISO 2081:2011) med polyesterlackering (i enlighet med SS-EN 10244-2:2010). Tack vare kombinationen av zinkbeläggningar och lackering håller WIŚNIOWSKI-stängslen länge.

Vi erbjuder en korrosionsskyddsgaranti på tio år för våra belagda paneler.

VEGA B, VEGA B Light, VEGA B 55×200

VEGA B Light II

color
VEGA

Gallerpanelen har:
förzinkats på elektrolytisk väg och polyesterlackerats

VEGA

Gallerpanelen har:
varmförzinkats