SKJUTGRIND FÖR VILLA

Skjutgrind för villa – Felfritt arbete under alla förhållanden

Skjutgrindar för villa

FUNKTIONALITET OCH SÄKERHET

Varningslampa

Varningslampa informerar att skjutgrinden stängs eller öppnas, ett mycket uppskattat tillval!

Fotoceller skjutgrind för villa

Fotoceller garanterar att grinden stannar och återgår till öppet läge då det dyker upp ett hinder i grindöppningen, dessa skjutgrindar för villa kan programmeras och det öppna läget går att justera

smidesstaket smidesgrind

Grinden matas med ström 24V eller 230V – skador på matarledningen utgör ingen fara för liv och hälsa

Överlastströmbrytare stoppar

Överlastströmbrytare stoppar och backar skjutgrinden då den stöter på ett motstånd, gummilist monterad på grindens kant skyddar ytterligare mot repor när grinden träffar på ett hinder (tex. motorhuv)

Lock skyddar drivenhet på skjutgrind för villa

Lock skyddar drivenhet mot väder, mekaniska skador och stöld

Automatisk stängning skjutgrind

Automatisk stängning stänger grinden efter inprogrammerad tid, exempelvis om du åker ut och glömmer stänga grinden, då automaten gör det i stället för dig

MANUELLA GRINDAR OCH GRINDAR MED DRIFT

Skjutgrindar för villa
Skjutgrindar för villa

Karaktäristik:

 • skjutgrind utgör en självbärande konstruktion, bärande delar fästes till underlaget med ankarskruvar
 • grindblad rör sig några centimeter över underlaget, det gör att den inte blockeras av någonting
 • beroende på inläggningsmönster utgörs ifyllnaden av stålprofiler eller stänger
 • bärskena 95×85 mm är fastmonterad på grindbladet. Löpskenan tillverkas utan spill av förzinkad plåt -den säregena tillverkningen av en av de viktigaste grinddelar garanterar grindens effektivt, flyttande och tyst arbete
 • löpskena – 95×85 mm
 • grinden kan monteras på två eller tre monteringsskruvar
 • typiska mått:
  3000×1200, 3000×1450, 3500×1200, 3500×1450, 4000×1200, 4000×1450, 4500×1200, 4500×1450, 5000×1450, 5000×1750, 5500×1450, 5500×1750, 6000×1450, 6000×1750 [mm]
 • speciella mått:
  bredd = 6000 max, höjd = 1950 max [mm]

VILLKOR FÖR UPPFÖRANDE

Monteringsmått och dess beteckningar som är nödvändiga för skjutgrindens korrekta montering – höger grind, vy från fastigheten.

skjutgrindar för villa

So – bredd mellan stolparna (beställningsmått)
H – höjd på grindbladet (beställningsmått)

SKJUTGRIND FÖR VILLA MED GRINDÖPPNARE

Drivenhet i stolpen – säkert, bekvämt och snyggt

WISNIOWSKIs skjutgrind för villa har automatik som finns inuti stålstolpen – den lösningen är den enda i sitt slag lösning som finns på marknaden.

I stället för yttre anordningar som ofta blir tjuvarnas rov och förfular stängsel går det att beställa en skjutgrind för villa med integrerad automat.

Stolpen skyddar mekanismen mot väderslitage.

Vid strömavbrott kan grinden frikopplas och öppnas manuellt.

Drivenhet inuti stolpe AWSo2000

 • monterad i stolpe med genomskärning 120×120 mm
 • lock skyddar drivenhet mot väderslitage, mekaniska skador och stöld
 • handtag som öppnar locket, frikopplar samtidigt drivenhet och då locket tas bort åtkommst till enheten är möjlig

Yttre drivenhet finns tillgänglig som tillval också

skjutgrindar för villa demoexempel
skjutgrindar för villa drivenhet

Drivenhet inuti stolpe AWso-2000

ROSTSKYDD FÖR SLAGGRIND FÖR VILLA

GRINDAR SOM HÅLLER I FLERA ÅR

Alla delar som ingår i fastighetsstängsel WISNIOWSKI behandlas på det bästa sättet för att skydda mot rost som förzinkning och pulverlackering. Zinklager fås genom att doppa först kemiskt rengjord konstruktion i flytande zinkbad, det skyddar  WISNIOWSKI stängsln mot rostangrepp under flera år.

EFFEKTIVT SKYDD

Varmförzinkning är en effektiv och ekonomisk teknik både i tillverkningsprocessen och under användningen. Varmförzinkade WISNIOWSKIs stängsel  kräver ingen extra ytbehandling under flera år. Under användningsperioden finns det inget behov av att ytterligare rostskydda  delarna med dyra rostskyddsmedel som det är i fallet med andra, traditionella stängsel. Förzinkadt stål kan återvinnas och skräpar inte ner eller belastar miljön.

SYSTEM DUPLEX – DUBBELT SKYDD

Kombination av egenskaper som varmförzinkning och pulverlackering har i DUPLEX system en förlängd användningstid för WISNIOWSKIs stängsel. Hela tiden, oberoende på väder, kan vi vara säkra att fastighetsstängsel WISNIOWSKI kommer att se snyggt ut. Användning av RAL-färgpalett ger möjlighet att välja rätt färg på skyddslager av polyester.

BEPRÖVADE UNDER ALLA FÖRHÅLLANDE

WISNIOWSKIS förzinkningsprocess motsvarar europeisk standard SS-EN ISO 1461 som garanterar rätt kvalitet på förzinkade produkter. Zinklager är motståndskraftig mot så väl höga som låga temperaturer samt UV-strålning och tack vare sådana egenskaper garanterar mest gynsammt rostskydd för stålytor.

FÄRGER OCH STRUKTURER

Brett utbud av färger och mönster ger enastående urval av stängsel för träsnickeri eller efterbehandling av delar av objektet.
Dessutom garanterar pulverlackeringen höga estetiska värden: inga fl äckar på ytan, gör det möjligt att erhålla en mängd olika dekorativa eff ekter och olika grader av glans.

PRIMÄRA FÄRGER

färger

ICKE STANDARDFÄRGER

färger

SPECIELLA FÄRGER

färger

HOMEINCLUSIVE 2.0 FÄRGER

home inclusive färger

GRINDAR – ANDRA RAL-FÄRGER:

slagport färger

Anm.: De färger och glansnivåer som presenteras i materialet bör behandlas endast som demonstrativa.