grind och gågrind MODEST

MODEST-GRINDEN OCH -GÅGRINDEN

MODEST-grinden och –gågrinden är systemlösningar som har utformats för att passa både för privat och industriellt bruk. Huvudstolparna, en gångjärnsuppsättning och ett lås medföljer grinden eller gågrinden. Korrosionsskyddet består av varmförzinkning eller Duplex-systemet med varmförzinkning + polyesterlackering.

Grindarna och gågrindarna i MODEST-serien är ett bra val för alla typer av privata, offentliga och industriella områden. Grindarna kan användas vid inhägnad av fastigheter, trädgårdar, parker, skol- och dagisgårdar, butiksområden m.m.

GRIND- OCH GRINDBLAD

Grind- och grindramen består av sektioner på 40 x 40 mm. Bladet har lås och gångjärn. Grinden med dubbla blad är dessutom försedd med en skjutregel och stopplåt. Grind- och grindbladen är fyllda med svetsade Vega B-gallerpaneler. Panelerna är svetsade av 5 mm-tråd. Panelen är fastsvetsad på strukturen sett från utsidan. Grind- och grindstolparna är en integrerad del av produkten. Stolparna är utformade för att klara samma hållfasthetskrav som konstruktionen i sin helhet. Stolparna är försedda med plasthättor längst upp. Vid tillverkningen av stolparna har sektioner på 80 x 80 mm använts.

MODEST-grind med dubbla blad fylld med svetsad Vega B-gallerpanel

gågrind MODEST

MODEST-gågrind fylld med svetsad Vega B-gallerpanel

EGENSKAPER

SYSTEM

Modest-grindarna och -gågrindarna är kompatibla med de svetsade gallerpanelerna och stolparna i Vega B-serien. Fyllnadsförstärkningarna för grindar, gågrindar och stängselpaneler sitter i samma höjd, vilket ger hela stängslet ett harmoniskt utseende.

vändbarhet

OPTIMERAD KONSTRUKTION

Grindens och gågrindens ram är kompatibel med de svetsade Vega B-gallerpanelerna. Panelen är svetsad på ramen. Två öppningsriktningar är tillgängliga: inåt åt höger (PW) eller inåt åt vänster (LW).

KORROSIONSSKYDDADE

Grindarna och gågrindarna är varmförzinkade eller varmförzinkade och polyesterlackerade för att stå emot korrosion.

UNIVERSALMONTERING

Produkterna har en enkel konstruktion som gör att de kan monteras snabbt och lätt.

SKAPA ETT AVANCERAT SYSTEM AV INDUSTRIELL INHÄGNAD

WIŚNIOWSKI-stängslet är en systemlösning som gör det möjligt att skapa en avancerad skyddsinhägnad. Våra moderna stålstängsel, sektionsfyllnadsstängsel och gallerpanelstängsel är anpassade för bostadsbyggnation och för industrin. Stängslen ger hållbarhet och hög kvalitet i kombination med elegans och stil. WIŚNIOWSKI erbjuder avancerade lösningar som ger dig sinnesro – särskilt när du behöver hägna in din egendom på sätt som är både säkert och estetiskt tilltalande. Utnyttja hela erbjudandet och skapa ditt eget unika stängsel.

Systemstängsel MODEST

Systemstängsel med MODEST-grind
med dubbla blad och gågrind, fyllda med svetsad Vega B-gallerpanel

Systemstängsel MODEST

Systemstängsel med MODEST-grind
med dubbla blad och gågrind, fyllda med svetsad Vega B-gallerpanel. MODEST-grinden och -gågrinden är även kompatibla med svetsad Vega B Light-gallerpanel.

STANDARDFÄRGER

 

DUPLEX-system

I DUPLEX-systemet kombineras varmförzinkning och pulverlackering, vilket ökar WIŚNIOWSKI-stängslens hållbarhet. Oavsett väderförhållanden kan vi känna oss trygga i förvissningen att WIŚNIOWSKI-stängslen behåller sitt fi na utseende.

Grindarna och gågrindarna fi nns i två varianter: en som är varmförzinkad och en som är varmförzinkad och polyesterlackerad. Standardfärgerna är
RAL 6005 MAT, RAL 7016 MAT.