Nätstängsel & nätstaket:

Vi har utöver vårat vanliga utbud av Wisniowski smidesstaket och segment ett brett sortiment med nätstängsel & nätstaket:
– Villastängsel
– Parkstängsel
– Fastighetstängsel
– Fabrikstängsel
– Skogs -och motorvägstängsel

Ett nätstängsel kännetecknas framförallt av böjda spetsar på båda sidor, på toppen och i botten samt ett mer tillgängligt pris för den breda konsumenten.

Standard maskstorlek: 50 mm. Levereras i rullar på 15 och 25 löpmeter.

Det finns två sorter av nät:
– Galvaniserad
– Galvaniserad och plastbelagt

Kontakta oss för offert och montage:

Nätstängsel