IDROTTSSTÄNGSEL I SPECIALUTFÖRANDE

Wiśniowskis sportstaket är en beprövad lösning som är skräddarsydd efter designbehoven och -kraven. De är avsedda för att inhägna banor, spelplaner och fält för olika grenar: fotbollsarenor, små fotbollsplaner, idrottsarenor, tennisbanor osv.

sportstaket

FULLSTÄNDIG SÄKERHET UTAN BEGRÄNSAD SYNLIGHET

Wiśniowskis sportstaket är genomtänkta staketsystem baserade på systemlösningar. Sportsystemet innefattar industriella staketelement såsom Vega-gallerpanelgrupper, sportstolpar med ökat tvärsnitt och höjd, stolpar med bollstoppstillbehör och åtkomstkontrollselement som grindar och gågrindar med enkel- och dubbelblad. Sportstaketen finns i höjder mellan 3 och 6 [m].

De kan målas i valfri RAL-färg. Korrosionsskyddsgaranti på upp till 5 år för stolpar och gallerpaneler med pulverlackeringssystemet DUPLEX.

ProSport-STOLPE

Systembaserade stolpar rekommenderas särskilt för fotbollsplaner och små fotbollsplaner, samt tennisbanor, handbolls- och volleybollplaner och idrottsarenor.

Stolparna är utformade för snabb montering med hjälp av ProSport-tillbehör. ProSport-tillbehören innefattar plastkrokar som används för att montera gallerpanelerna och fungera som avståndselement mellan gallerpanelerna och stolparna. Staket som monterats med ProSport-stolparna har en lägre tendens att ge resonans, vilket minskar bullernivån runt idrottsanläggningar.

ProSport-stolparna finns även med bollstoppstillbehör, vilka särskilt rekommenderas för montering bakom fotbollsmål.

Stolparna finns tillgängliga med följande tvärsnitt: 70 x 50, 80 x 50, 100 x 50 och 120 x 50 [mm] och en höjd mellan 3 och 6 [m].

slup-prosport
bollstop

ProSport-BOLLSTOPP

ProSport-stolparna finns även med bollstoppstillbehör, vilka särskilt rekommenderas för montering bakom fotbollsmål. Stolparna är utrustade med nedskruvade L-formade hållare för bollstoppsnätet. De yttersta stolparna är dessutom förstärkta med diagonala stag.

Bollstoppstillbehören innefattar monteringsskruvar för anslutning av ProSport-stolparna med bollstoppsstrukturen.

AW Sport-STOLPE

Stolpar som är avsedda för WIŚNIOWSKI-sportstaket. Rekommenderas för inhängning av tennisbanor samt handbolls- och volleybollplaner. För alla områden där det är mindre sannolikt att staketet utsätts för upprepade slag från bollar. Stolparna finns tillgängliga med följande tvärsnitt: 70 x 50, 80 x 50, 100 x 50 och 120 x 50 [mm]. Tvärsnittet beror på stolpens höjd.

Stolparna är redo för monteringen av VEGA B-panelerna med ALFA S-tillbehören. Tillbehören innefattar ALFA-hållare för montering av panelerna på dämpningsbrickor, vilket minskar panelvibrationerna efter att de träffats av en boll.

awsport

PANELTYPER

VEGA 2D

Varmförzinkning eller varmförzinkning och polyesterbeläggning.
Panelerna är punktsvetsade med stålstänger.
Horisontell (dubbel) trådtjocklek: 2×6 [mm].
Vertikal trådtjocklek: 5 [mm].
Mått på raka galler: 50×200 [mm].
Panelbredd inom axeln på de yttersta stängerna är 2500 [mm].
Avslutas från toppen med 30 [mm] långa vertikala trådar.
Tillgänglig montering: ProSport

vega_2d

VEGA 2D Super

Varmförzinkning eller varmförzinkning och polyesterbeläggning.
Panelerna är punktsvetsade med stålstänger.
Horisontell (dubbel) trådtjocklek: 2×8 [mm].
Vertikal trådtjocklek: 6 [mm].
Mått på raka galler: 50×200 [mm].
Panelbredd inom axeln på de yttersta stängerna är 2500 [mm].
Avslutas från toppen med 30 [mm] långa vertikala trådar.
Tillgänglig montering: ProSport

vega_2d super

VEGA 2D Super Sport

Varmförzinkning eller varmförzinkning och polyesterbeläggning.
Panelerna är punktsvetsade med stålstänger.
Horisontell (dubbel) trådtjocklek: 2×8 [mm].
Vertikal trådtjocklek: 6 [mm].
Mått på raka galler: 100×200 [mm].
Panelbredd inom axeln på de yttersta stängerna är 2500 [mm].
Avslutas från toppen med 30 [mm] långa vertikala trådar.
Finns i två mått: 1 030 och 2 030 [mm].
Tillgänglig montering: ProSport

vega_2d_super_sport

VEGA B

Varmförzinkning eller varmförzinkning och polyesterbeläggning.
Panelerna är punktsvetsade med stålstänger.
Horisontell trådtjocklek: 5 [mm].
Mått på raka galler: 50×200 [mm].
Liten gallerstorlek: 50×50 [mm].
Panelbredd inom axeln på de yttersta stängerna är 2500 [mm].
Avslutas från toppen med 30 [mm] långa vertikala trådar.
Tillgänglig montering: AW Sport

vega b

ROSTSKYDD

rostskyddsgaranti

SOM HÅLLER I FLERA ÅR

Alla delar som ingår i fastighetsstängsel WISNIOWSKI behandlas på det bästa sättet för att skydda mot rost som förzinkning och pulverlackering. Zinklager fås genom att doppa först kemiskt rengjord konstruktion i flytande zinkbad, det skyddar WISNIOWSKI stängsln mot rostangrepp under flera år.

eko

EFFEKTIVT SKYDD

Varmförzinkning är en effektiv och ekonomisk teknik både i tillverkningsprocessen och under användningen. Varmförzinkade WISNIOWSKIs stängsel kräver ingen extra ytbehandling under flera år. Under användningsperioden finns det inget behov av att ytterligare rostskydda delarna med dyra rostskyddsmedel som det är i fallet med andra, traditionella stängsel. Förzinkadt stål kan återvinnas och skräpar inte ner eller belastar miljön.

duplex

SYSTEM DUPLEX – DUBBELT SKYDD

Kombination av egenskaper som varmförzinkning och pulverlackering har i DUPLEX system en förlängd användningstid för WISNIOWSKIs stängsel. Hela tiden, oberoende på väder, kan vi vara säkra att fastighetsstängsel WISNIOWSKI kommer att se snyggt ut. Användning av RAL-färgpalett ger möjlighet att välja rätt färg på skyddslager av polyester.

BEPRÖVADE UNDER ALLA FÖRHÅLLANDE

WISNIOWSKI förzinkningsprocess motsvarar europeisk standard SS-EN ISO 1461 som garanterar rätt kvalitet på förzinkade produkter. Zinklager är motståndskraftig mot så väl höga som låga temperaturer samt UV-strålning och tack vare sådana egenskaper garanterar mest gynsammt rostskydd för stålytor

FÄRGER

DUPLEX-system

Kombinationen av varmförzinkning med pulverlackering i DUPLEX-systemet säkerställer en förlängd livslängd hos WIŚNIOWSKIs inhägnader. Oavsett väderförhållandena så känner vi oss lugna över att WIŚNIOWSKIs kommer att se bra ut.

Grindarna finns tillgängliga antingen varmförzinkade, eller förzinkade med polyesterbeläggning. Grindarna finns, i standardutförande, tillgängliga i följande färger:
RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005/MAT, Varmförzinkad.

color

TEKNISKA PARAMETRAR

Paneltyper Stängselhöjd [mm] Stolpprofil [mm] Panelhöjd [mm] Rostskydd Färger
Vega 2D 3000 70 x 50 x 2 1 x 2030 + 1 x 1030 förzinkning, förzinkning + polyesterskikt standard, andra ur RAL-färgkarta
Vega 2D SUPER 4000 80 x 50 x 3 2 x 2030
Vega 2D SUPER SPORT 5000 100 x 50 x 3 2 x 2030 + 1 x 1030
Vega B 6000 120 x 50 x 4 3 x 2030