MODEST SKJUTGRIND

MODEST-grindarna är avsedda för att avskilja industri- och bostadsbyggnader. De används även som komponenter för åtkomstkontroll runt lekplatser, förskolor, koloniträdgårdar, fritidstomter och bostadsområden.

MODEST GRIND

MODEST-grinden garanterar den effektiva och tillförlitliga drift som önskas av alla köpare. Detta är möjligt bland annat tack vare den unika utformningen av drivenheten som är installerad i stolpen. Lösningen skyddar drivenheten mot växlande väder och förhindrar obehörig åtkomst. Den möjliggör även enkel frånkoppling av drivenheten i händelse av strömavbrott. MODEST-grindarna finns i en manuell och en eldriven version. Den eldrivna versionen lämpar sig framförallt för fastigheter där grinden ofta öppnas och stängs. I detta fall är den automatiska drivenheten en mycket praktisk lösning.

industri skjutgrindar MODEST

SÄKERHET

ce

De manuella och eldrivna GARDIA-grindarna är CE-märkta, vilket innebär att de uppfyller kraven i standarden PN-EN 13241-1 för grindar avsedda för installation i industri- och bostadsområden.

KORROSIONSBESTÄNDIGHET

rostskyddsgaranti

 

GARDIA-grindarna är korrosionsbeständiga tack vare varmförzinkning eller en kombination av varmförzinkning och en beläggning av polyesterfärg. Duplex-produkterna omfattas av vår korrosionsskyddsgaranti på fem år.

GRINDFUNKTIONER

MODEST-skjutgrinden finns även i en manuell version som är försedd med ett hakregellås. Grindbladet är försett med Vega B-gallerpanel som skruvas fast i ramen.

industri skjutgrindar MODEST

Produktspecifikation

  • spår 95 x 85 mm
  • B-3-installation på ett vinklat stödfäste
  • enkel låspost 100 x 100 mm med rullstopp
  • fyllning: Vega B-gallerpanel
Spår 95 x 85 mm

Spår 95 x 85 mm

FÄRGER

DUPLEX-systemet

Tack vare DUPLEX-systemets kombination av zinkbeläggning och lackering håller WIŚNIOWSKI-stängslen länge. Oavsett väder kan du alltid vara säker på att WIŚNIOWSKI-stängslen behåller sitt tilltalande utseende.

Grindarna finns i en varmförzinkad och en förzinkad och polyesterlackerad version. Grindarna finns i följande färger som standard:
RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005/MAT, varmförzinkad

color

AUTOMATIONSLÖSNINGAR

Automatiska grindar kan utrustas med drivenheterna AWso2019 Pro eller BFT Ares ULTRA BT A1500. Den automatiska grinden är tillgänglig med en drivenhet som är integrerad med stolpen och täcks med ett hölje, eller med en extern drivenhet som är installerad på en ställning bredvid den strukturella stolpen.

Den strukturella stolpen på de automatiska grindarna är försedd med drivenheten WIŚNIOWSKI AWSo2018 Pro. Den automatiska grinden finns tillgänglig i versionerna Totmann (nyckeldriven) eller Automatic (fjärrstyrd), och valet beror på önskad driftmetod och den nivå av säkerhet som krävs.

AWso2018 Pro-drivenhet

AWso2018 Pro-drivenhet

BFT-drivenhet

BFT-drivenhet

Totmann – tillbehör: ställdon, central styrenhet, strömförsörjningsenhet, varningslampa, kanten på bladets framsida är säkrad med en gummiprofil, nyckelbrytare med nödstoppsknapp.

Automatik 1 – tillbehör: ställdon, central styrenhet med integrerad radiomottagare, två AW-sändare med fyra kanaler, strömförsörjningsenhet, varningslampa, extern antenn, fotoceller, 8k2-säkerhetskant på stolpen – 1 del, kanten på bladets framsida är säkra med en gummiprofil, nyckelbrytare med nödstoppsknapp.

Automatik 2 – tillbehör: ställdon, central styrenhet med integrerad radiomottagare, två sändare med fyra kanaler, strömförsörjningsenhet, varningslampa, extern antenn, fotoceller, 8k2-säkerhetskanter på stolpen – 2 delar, kanten på bladets framsida är säkra med en gummiprofil, nyckelbrytare med en nödstoppsknapp.