WI-SKJUTGRINDAR PÅ HJUL

WI 120- och WI 200-grindarna passar alla typer av aktivitetsområden för affärsverksamhet och privata behov. Grindarna kan användas i industriella byggnader, på flygplatser, hamnar, övervakade parkeringsplatser, runt skolor, förskolor och i köpcentrum m.m. De skjutbara grindarna kan även användas på breda områden, där grinden kan dras längs stängslet. Grindarna fungerar även bra i områden med korta uppfarter eller där en sluttning förhindrar användningen av grindar med dubbelblad.

WI-SKJUTGRINDAR

Grindar på hjul är en speciell skjutportslösning med en design som gör det möjligt att förkorta bladets baksida. Med den här lösningen reduceras det skjututrymme som grinden behöver avsevärt i jämförelse med grindar med konsolbalkar.

skjutgrind-WI-på hjul

SÄKERHET

ce

De manuella och eldrivna WI-grindarna är CE-märkta, vilket innebär att de uppfyller kraven i standarden PN-EN 13241-1 för grindar avsedda för installation i industri- och bostadsområden.

SKJUTGRIND

WI 120- och WI 200-grinden med hjul är en konstruktion som sitter på stålhjul. Bladet rör sig längs löparbanan som är fäst i marken.

KORROSIONSBESTÄNDIG

trwalosc

WI-grindarna är korrosionsbeständiga tack vare varmförzinkning eller en kombination av varmförzinkning och beläggning av polyesterfärg. Duplex-produktversionen täcks av vår korrosionsskyddsgaranti på 5 år.

SYSTEMBASERAD LÖSNING

modul

WI-grindarna med hjul är en del av ett system med komponenter för åtkomstkontroll. Stolparna, grindarna och gågrindarna med dubbelblad (Bastion, Modest, Gardia) utgör tillsammans med de industriella segmenten (OPO 201, OPO 251, OPZ252, OPZH253) och gallerpanelerna (Vega B, Vega B Light, Vega 2D Super och Vega 2D) ett komplett inhägnadssystem.

TYPER AV SKJUTGRINDAR MED HJUL

WI-grinden med hjul är en robust och säker konstruktion. Grindarna har en robust ram och en bottenbalk med en bredd som är anpassad till grindmåtten. Följande bottenbalkar används: för grinden WI 120 = 120 x 80, och för grinden WI 200 = 200 x 80 mm. Enkel, ramstrukturerad stolpe; dubbelstolpe med bredder på över 10 m. Enkel stolpe med ramlås.

Grindarna finns i en manuell och en eldriven version. Den manuella versionen har ett lås och ett drag som möjliggör öppning och stängning av grinden. I den eldrivna versionen är den automatiska driftenheten monterad på en robust stålställning som sitter på grindens strukturella stolpe

WI-manuell grind
Manuell grind med en enkel, lastbärande stolpe med ram och en enkel mottagarstolpe.
WI-eldrriven grind
Eldriven grind med en enkel, lastbärande stolpe med ram och en enkel mottagarstolpe.
WI-automat-12m
Eldriven grind med en lastbärande dubbelstolpe med ram och en enkel mottagarstolpe.
Den här strukturella versionen av grinden är avsedd för bredder på över 10 m.

FYLLNINGAR

wypelnienie CaroCaro-profiler
25x25mm, 18x30mm, 25x25mm

wypelnienie VEGA BVega B-paneler
fastskruvad i strukturen

wypelnienia VEGA 2D SuperVega 2D Super-paneler
fastskruvad i strukturen

wypelnienia VEGA 2D SuperVega 2D Super-paneler
fastsvetsad på strukturen

SKAPA ETT KOMPLEXT INDUSTRISTÄNGSELSYSTEM

WIŚNIOWSKIs stängsel är systemlösningar. Vi erbjuder moderna stålstängsel, sektionsfyllda stängsel och svetsade ståltrådsnätstängsel både för hem och företag. Våra stängsel ger hög kvalitet och hållbarhet i kombination med elegans och stil. WIŚNIOWSKIs komplexa lösningar ger dig sinnesfrid, speciellt om du måste spärra av dina ägor och försäkra dig om att de är både säkra och visuellt tilltalande. WIŚNIOWSKIs stängsel är bra val både för privatpersoner och industrier. Dra nytta av hela erbjudandet, och skapa ditt eget unika stängsel.

system WI ksztaltowniki

STAKETSYSTEM MED WI-SKJUTGRIND på hjul
och en grind, med en rutsektionsfyllning på 25 x 25 mm

system WI vega 2D super

STAKETSYSTEM MED WI-SKJUTGRIND på hjul
och en grind, med VEGA 2D Super-gallerpanelfyllning

FÄRGER

DUPLEX-system

Kombinationen av varmförzinkning med pulverlackering i DUPLEX-systemet säkerställer en förlängd livslängd hos WIŚNIOWSKIs inhägnader. Oavsett väderförhållandena så känner vi oss lugna över att WIŚNIOWSKIs kommer att se bra ut.

Grindarna finns tillgängliga antingen varmförzinkade, eller förzinkade med polyesterbeläggning. Grindarna finns, i standardutförande, tillgängliga i följande färger:
RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9016, RAL 9005/MAT, Varmförzinkad.

color