MakroPro 2.0 and MakroPro ALU 2.0

NY SERIE MED
INDUSTRIELLA SEGMENTPORTAR

ThermoSet
värmeisoleringssats
som standard

MakroPro_2_0_thermoset2

ÖVREPACKNING

MakroPro_2_0_thermoset3

HÖRNPACKNING

EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
MakroPro 2.0 och MakroPro ALU 2.0

Alla delar av portserien MakroPro 100 2.0 har utformats både med största omsorg och med hänsyn till att den färdiga produkten måste klara av hård och intensiv användning. De tekniska lösningar som vi använde är unika för hela marknaden och säkerställer en hög grad av säkerhet och hållbarhet i hela konstruktionen, samt enkel montering och service.

MakroPro 2.0

 • Garanterat antal cykler: 25 000.
 • Portbladets vikt: ~11 [kg/m2].
 • Panelens värmeöverföringskoefficient: Up=0,48 [W/m2xK].
 • Vattentäthetsklass: 2.
 • Hållfasthetsklass för vindlast: 3.
 • Lufttäthet: 4.
 • Akustisk isolering: RW = 23/24 [dB] (utan/med en grind).
 • Reaktion vid brand NRO: brandegenskaper – B, rökutveckling – s2, brinnande partiklar – d0.
 • Säkerhet: skydd mot kabelbrott (2x), skydd mot fjäderbrott (för varje fjäder som är installerad).
 • Den manuellt manövrerade porten har en spärr.
 • Öppningsramens tjocklek 2 [mm]/guide 2 [mm].
 • Enkla, tysta föringsrullar med bussning.
 • Dubbel säkerhetslösning för skenor som förhindrar att föringsrullar spårar ur.
 • ThermoSet™-packningssats:
  • fyrarums dubbeleggade sidopackningar,
  • Dubbeleggad övre packning,
  • hörnpackningar.

MakroPro ALU 2.0

 • Garanterat antal cykler: 25 000.
 • Portbladets vikt: ~11 [kg/m2].
 • Värmeöverföringskoefficient – enligt uppgifterna på portens märkskylt.
 • Vattentäthetsklass: 2.
 • Hållfasthetsklass för vindlast: 2.
 • Lufttäthet: 4.
 • Akustisk isolering: RW = 23/25 [dB] (utan/med en grind).
 • Säkerhet: skydd mot kabelbrott (2x), skydd mot fjäderbrott (för varje fjäder som är installerad).
 • Den manuellt manövrerade porten har en spärr.
 • Öppningsramens tjocklek 2 [mm]/guide 2 [mm].
 • Enkla, tysta föringsrullar med bussning.
 • Dubbel säkerhetslösning för skenor som förhindrar att föringsrullar spårar ur.
 • ThermoSet™-packningssats:
  • fyrarums dubbeleggade sidopackningar,
  • Dubbeleggad övre packning,
  • hörnpackningar.
Track

SKENOR

Opening frames

ÖPPNINGSRAMAR

Double fixing holes

DUBBLA FÄSTHÅL

Screw-assembled tracks

SKRUVMONTERADE SKENOR

The 1000 mark

1000 MÄRKET

Open construction of mounting elements

ÖPPEN KONSTRUKTION I MONTERINGDELARNA

New installation method of electric drives

NEW INSTALLATION METHOD OF ELECTRIC DRIVES

Quiet guiding rollers

TYSTA VÄGLEDANDE RULLAR

Rear crossbar

BAKRE TVÄRSLA

Safeguard preventing the door from being prised open

SKYDD SOM FÖRHINDRAR ATT PORTEN BÄNDS UPP

Adjusted suspension bar brackets

JUSTERADE UPPHÄNGNINGSSTÅNGSFÄSTEN

Cascade track layout

KASKADSKENSLAYOUT

TRACK TYPES
MakroPro 2.0 and MakroPro Alu 2.0

STL standard track system

STL standard track system

LH low track system

LH low track system

ELH low track system

ELH low track system

Kompatibel med anpassade fyllningar (fasadport).

LHp straight low track system

LHp straight low track system

HL high track system

HL high track system

HLO high track system with lowered shaft

HLO high track system with lowered shaft

VL vertical track system

VL vertical track system

VLO vertical track system with lowered shaft

VLO vertical track system with lowered shaft

STLK standard angled track system

STLK standard angled track system

HLK high angled track system

HLK high angled track system

LHK low angled track system

LHK low angled track system

MÖNSTER – STÅLPORTAR

Industriell segmentport med V-profilerad panel (V)

Industriell segmentport med V-profilerad panel (V)

Industriell segmentport med lågt övertryck (N

Industriell segmentport med lågt övertryck (N

Industriell segmentport med högt övertryck (W)

Industriell segmentport med högt övertryck (W)

Industriell segmentport utan övertryck (G)

Industriell segmentport utan övertryck (G)

Industriell segmentport med A-1-fönster

Industriell segmentport med A-1-fönster

Industriell segmentport med A-3-fönster

Industriell segmentport med A-3-fönster

ndustriell segmentport med två A-1-fönster

Industriell segmentport med två A-1-fönster

Industriell segmentport med två A-3-fönster

Industriell segmentport med två A-3-fönster

Industriell segmentport med aluminiumfönster

Industriell segmentport med    aluminiumfönster

Industriell segmentport med två aluminiumfönster

Industriell segmentport med två aluminiumfönster

Industriell segmentport med VISUAL-aluminiumpanel

Industriell segmentport med VISUAL-aluminiumpanel

Industriell segmentport med K-1-luftgaller

Industriell segmentport med K-1-luftgaller

Industriell segmentport med K-2-luftgaller

Industriell segmentport med K-2-luftgaller

Industriell segmentport med gångdörr

Industriell segmentport med gångdörr

Industriell segmentport med gångdörr på vänster eller höger sida

Industriell segmentport med gångdörr på vänster eller höger sida

Industriell segmentport med gångdörr och K-1-luftgaller

Industriell segmentport med gångdörr och K-1-luftgaller

Industriell segmentport med gångdörr och K-2-luftgaller

Industriell segmentport med gångdörr och K-2-luftgaller

Industriell segmentport med gångdörr på vänster eller höger sida och K-1-luftgaller

Industriell segmentport med gångdörr på vänster eller höger sida och K-1-luftgaller

Industriell segmentport med gångdörr på vänster eller höger sida och K-2-luftgaller

Industriell segmentport med gångdörr på vänster eller höger sida och K-2-luftgaller

Industriell segmentport med gångdörr och A-1-fönster

Industriell segmentport med gångdörr och A-1-fönster

Industriell segmentport med gångdörr och A-2-fönster

Industriell segmentport med gångdörr och A-2-fönster

Industriell segmentport med gångdörr på vänster eller höger sida och A-1-fönster

Industriell segmentport med gångdörr på vänster eller höger sida och A-1-fönster

Industriell segmentport med gångdörr på vänster eller höger sida och A-2-fönster

Industriell segmentport med gångdörr på vänster eller höger sida och A-2-fönster

Industriell segmentport um med nedre ventilationspanel (expanderat metallnät)

Industriell segmentport um med nedre ventilationspanel (expanderat metallnät)

Industriell segmentport med nedre ventilationspanel (perforerad plåt))

Industriell segmentport med nedre ventilationspanel (perforerad plåt))

MÖNSTER – ALUMINIUMPORTAR

Industriell segmentport i aluminium med nedre panel i stål G, V, N, W

Industriell segmentport i aluminium med nedre panel i stål G, V, N, W

Industriell segmentport i aluminium

Industriell segmentport i aluminium

Industriell segmentport i aluminium med nedre panel i massiv aluminium

Industriell segmentport i aluminium med nedre panel i massiv aluminium

Industriell segmentport i aluminium med nedre panel i stål och gångdörr på vänster eller höger sida

Industriell segmentport i aluminium med nedre panel i stål och gångdörr på vänster eller höger sida

Industriell segmentport i aluminium med gångdörr på vänster eller höger sida

Industriell segmentport i aluminium med gångdörr på vänster eller höger sida

Industriell segmentport i aluminium med VISUAL-fönster och nedre panel i stål G, V, N, W

Industriell segmentport i aluminium med VISUAL-fönster och nedre panel i stål G, V, N, W

Industriell segmentport i aluminium med VISUAL-fönster

Industriell segmentport i aluminium med VISUAL-fönster

Industriell segmentport i aluminium med ventilationspaneler (expanderat metallnät)

Industriell segmentport i aluminium med ventilationspaneler (expanderat metallnät)

Industriell segmentport i aluminium med ventilationspaneler (perforerad plåt)

Industriell segmentport i aluminium med ventilationspaneler (perforerad plåt)

Industriell segmentport i aluminium med nedre ventilationspanel (expanderat metallnät)

Industriell segmentport i aluminium med nedre ventilationspanel (expanderat metallnät)

Industriell segmentport i aluminium med nedre ventilationspanel (perforerad plåt)

Industriell segmentport i aluminium med nedre ventilationspanel (perforerad plåt)

Sididörrar och gådörrar

SIDIDÖRRAR OCH GÅDÖRRAR

Om porten används ofta då kan det vara pratisk lösning att montera gådörr i porten. Dörröppningsgivare garanterar att automatiskt dörröppnande är möjligt endast då dörren är ständg. Dörren kan utrustas med dörrstängare. Om det finns lämplig plats på sidan om porten då går det att beställa sidodörr med färger och mönster anpassade till porten.

Möt de automatiska driftenheterna för industriella portar

AUTOMATISERINGSLÖSNINGAR
FÖR INDUSTRIELLA PORTAR

FÄRGER

Utifrån de behov och de ideer som enskilda kunder har och som förväntar sig hållbart, estetiskt och originellt utseende erbjuder vi en bred färgpalett. Vi ger möjlighet att anpassa dörrfärgen till fasaden, fönster eller husets ytfinish.

För kunder som letar efter portar i udda f’ärger har vi erbjudande med pulverlackning med fler än 200 färger ur RAL-färgpalett.

Modern fanerteknik gör det möjligt att vi kan få ytor med färg och struktur av naturala träkulörer och andra RAL-liknande färger. För att garantera full belåtenhet använder vi fanerer tillvarkade av världsledande producenter.

slagport färger

YTSTRUKTUR

STANDARD FÄRGER – Vi erbjuder den storsta urval på marknaden!