1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 • grindspecialisten.com är webbplatsens ägare och SWORAB HB med adress GLÖMSTAVAGEN 522B, 141-32 HUDDINGE STOCKHOLM ORG.NR. 969739-0400, e-postadress: witold@barrvaxtspecialisten.se, nedan kallat “Personuppgiftsansvarig”, som samtidigt är Tjänsteleverantören, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlats in via webbplatsen.
 • Köparens personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL), den Personuppgiftsansvarige ansvarar fullt ut för de personuppgifter du lämnar till oss. De angivna uppgifterna använs endast för administrativa och marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kommer inte att säljas, överföras eller på annat sätt ställas till tredje parts förfogande, med undantag för organ som är behöriga därtill.
 • Den Personuppgiftsansvarige gör sitt yttersta för att skydda de registrerades intressen och säkerställer i synnerhet att de insamlade uppgifterna:
 • Behandlas lagenligt,
 • Samlas in för specifika, lagliga ändamål och inte behandlas vidare på något sätt som inte är förenligt med dessa syften,
 • Är relevanta, adekvata och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas och inte lagras i en form som tillåter identifiering av de registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.
 1. SYFTET MED OCH OMFATTNINGEN AV INSAMLINGEN AV UPPGIFTER
 • Köpares personuppgifter som samlas in av den Personuppgiftsansvarige används för att:
 1. Kontakta köparen (kunden)
 2. Svara på förfrågningar som skickas till oss via kontaktformuläret.
 3. Marknadsföringsändamål (Nyhetsbrev)
 4. Samla in besöksstatistik för webbplatsen.
 • Den Personuppgiftsansvarige behandlar följande personuppgifter avseende Köparna:
 1. Förnamn och efternamn,
 2. E-postadress,
 • Den Personuppgiftsansvarige kan behandla följande uppgifter om hur Köparen använder de tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg (operativa uppgifter):
 1. Beteckningar som identifierar nätanslutningspunkten eller det IT-system som Köparen har använt.
 2. Uppgifter om varje tidpunkt för påbörjande, avslutande och omfattning av Köparens användning av de tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg.
 3. Uppgifter om Köparens användning av de tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg.

De personuppgifter som avses i punkt 2.2 är nödvändiga för att Tjänsteleverantören ska kunna tillhandahålla  sina tjänster på elektronisk väg via webbplatsen.

 1. GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
 • Att använda webbplatsen och ingå avtal om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg via Webbplatsen, vilket innebär att personuppgifter måste lämnas in, är helt frivilligt. Den registrerade bestämmer själv om han eller hon vill börja använda de tjänster som tillhandahålls av Tjänsteleveraantören på elektronisk väg.
 • Behandling av personuppgifter av den Personuppgiftsansvarige sker alltid inom ramen för de tillåtna grunder för behandlingen som nämns i punkt 2. Behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 1. DIN RÄTT TILL KONTROLL, TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER OCH RÄTTELSE
 • Köparen har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätta till dem.
 • Varje registrerad person har rätt att kontrollera behandlingen av sina uppgifter som finns i databasen hos den Personuppgiftsansvarige, och i synnerhet rätt att begära att personuppgifterna kompletteras, uppdateras, korrigeras, att behandlingen av uppgifterna avbryts tillfälligt eller permanent eller att begära att uppgifterna raderas om de är ofullständiga, föråldrade, felaktiga eller har samlats in i strid mot lagen eller inte längre är nödvändiga för att uppnå det ändamål för vilket de har samlats.

För att utöva dina rättigheter som avses i punkt 4, skicka ett e-postmeddelande till följande adress: witold@barrvaxtspecialisten.se eller ett brev till följande adress: SWORAB HB, GLÖMSTAVAGEN 522B, 141-32 HUDDINGE STOCKHOLM

 1. COOKIE-POLICY
 • Tjänsteleverantörens webbplats använder “cookies”. Om Köparen inte ändrar inställningarna i webbläsaren godkänner Köparen att cookies används.
 • Cookies är små textfiler som lagras på Användarens slutenhet (dator, surfplatta, telefon, etc…) och som underlättar användningen av webbplatsens sidor. Cookies är inte skadliga för datorn såväl som för användaren och användarens data. Varje användare kan stänga av dem via inställningarna i sin webbläsare.
 • Cookies används för att:
 1. Förbättra och underlätta tillgången till Webbplatsen– den Personuppgiftsansvarige kan lagra uppgifter om användarens preferenser och inställningar avsende Webbplatsen i cookie-filer för att effektivisera, förbättra och påskynda tillhandahållandet av tjänster via Webbplatsen.
 2. Statistiska data– den Personuppgiftsansvarige och externa webbplatser använder cookies för att samla in och behandla statistiska data, såsom t.ex. besöksstatistik, statistik för användarenheter och statistik för användarbeteenden. Dessa data samlas in för att analysera och förbättra Webbplatsen.
 3. Marknadsföring och reklam– den Personuppgiftsansvarige använder cookies för marknadsföringsändamål och för att visa annonser för användarna.

Webbplatsen www.grindspecialisten.com  använder Google Analytics, dvs. en tjänst som analyserar vilka webbsidor besökarna använder sig av och som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs. textfiler som placeras på användarens dator för att göra det möjligt för webbplatsen att analysera hur användaren använder den.

 • Webbplatsen använder tre huvudsakliga typer av cookies:
 1. Sessionscookies– filer som lagras i användarens slutenhet under en session på enheten. Efter avslutad session raderas dessa filer från användarens enhet.
 2. Fasta cookies–  filer som lagras i användarens slutenhet under en längre tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de raderas av användaren.
 3. Analytiska cookies – de hjälper oss att få bättre förståelse för hur Köparen interagerar med innehållet på webbplatsen och ordna layouten på webbplatsen på ett bättre sätt. Analytiska cookies samlar in uppgifter om hur webbplatsen används av Köparna, vilken typ av webbplats som Köparen har omdirigerats från samt besöksantalet och besökstiden på webbplatsen. Dessa uppgifter registrerar inte Köparens specifika personuppgifter, utan används för att sammanställa statistik om användningen av webbplatsen.
 • I många fall tillåter den programvara som används för att surfa på webbplatser (webbläsaren) som standard att cookies lagras i användarens slutenhet. Webbplatsens användare kan när som helst ändra sina cookieinställningar. Dessa inställningar kan speciellt ändras för att blockera den automatiska hanteringen av cookies i webbläsarens inställningar eller informera användaren varje gång de lagras i användarens enhet.  Detaljerad information om hur du hanterar cookies finns i inställningarna för programvaran (webbläsaren).
 • Webbplatsens operatör informerar om att begränsad användning av cookies kan påverka vissa funktioner som finns på webbplatsen.
 • Den Personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att ändra denna Cookie-policy när som helst utan att informera användarna i förväg.
 • Ändringar som införs i Cookie-policy ska alltid publiceras på denna sida.

De införda ändringarna ska träda i kraft samma dag som Cookie-policy offentliggörs.

 • Mer information om cookies finns på adressen  Webbkaka – Wikipedia eller i avsnittet “Hjälp” i webbläsarmenyn.
 1. SLUTBESTÄMMELSER
 • Den Personuppgiftsansvarige använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas utifrån de risker och kategorier av uppgifter som omfattas av skyddet, och i synnerhet skyddar denne uppgifterna mot obehörig åtkomst, obehörig utlämning, behandling i strid mot gällande lagar samt mot ändring, förlust, skada eller förstörelse.
 • Tjänsteleverantören tillhandahåller lämpliga tekniska åtgärder för att förhindra att obehöriga personer anskaffar eller ändrar personuppgifter som skickas elektroniskt.
 • Webbplatsen förbehåller sig rätten att ändra Integritetspolicyn, om det kommer att krävas enligt gällande lag, de tekniska förutsättningarna för funktioner på www.grindspecialisten.com kommer att ändras eller om ändringen kommer att införa en högre standard än de minimala lagstadgade kraven.